Calidade

XESTIÓN INTERNA

FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE


Importante: actualmente, a Facultade conta cunha nova páxina web institucional: www.udc.gal/fcs. Na parte superior da web, pode consultar as diferentes seccións da mesma, entre elas, a información sobre o sistema de xestión da calidade. 

Importante: actualmente, la Facultad cuenta con una nueva página web institucional: www.udc.gal/fcs. En la parte superior de la web, puede consultar las diferentes secciones de la misma, entre ellas, la información sobre el sistema de gestión de calidad.

 

 Plan de Acción Titorial (PAT)