Titulacións


Importante: actualmente, a Facultade conta cunha nova páxina web institucional: www.udc.gal/fcs. Na parte superior da web, pode consultar as diferentes seccións da mesma, entre elas, a información sobre as titulacións da Facultade.

Importante: actualmente, la Facultad cuenta con una nueva página web institucional: www.udc.gal/fcs. En la parte superior de la web, puede consultar las diferentes secciones de la misma, entre ellas, la información sobre las titulaciones de la Facultad.

Actividades
 
Prevención fronte á covid-19
 

 

Resolución reitoral sobre o prazo extraordinario de matrícula para solicitantes de axudas pre-doc Xunta 2021