Mestrado Universitario en Xerontoloxía

Grupo Investigación en Xerontoloxía

Importante: actualmente, a Facultade conta cunha nova páxina web institucional: www.udc.gal/fcs. Na parte superior da web, pode consultar as diferentes seccións da mesma, entre elas, a información sobre o Mestrado Universitario en Xerontoloxía.

Importante: actualmente, la Facultad cuenta con una nueva página web institucional: www.udc.gal/fcs. En la parte superior de la web, puede consultar las diferentes secciones de la misma, entre ellas, la información sobre el Máster Universitario en Gerontología.


Dende o curso 2021/2022, o Mestrado Universitario en Xerontoloxía terá unha duración de 60 ECTS, polo que se impartirá durante o período correspondente a un curso académico.

 

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2022-2023
 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2021-2022

INFORMACIÓN ACADÉMICA 2020-2021
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2018-2019
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2017-2018

      NORMATIVA

      DOCUMENTOS RELEVANTES