Directorio

FACULTADE DE CIENCIAS DA SAÚDE
Teléfono Centralita UDC 981 167 000
FAX. 981 167 165 Int. 5819
Teléfono Directo 88101 + número de extensión
DECANATO
POSTO/CARGOEXT.NOMECONTACTO
Decana5805Adriana Ivette Ávila Álvarezdecanato.csaude@udc.es
Secretaria Decanato5903Lucía Ramos Guerreirodecanato.csaude@udc.es
Vicedecana (Coordinadora do Grao e responsable de Estadías Prácticas)5964Nereida M. Canosa Domíngueznereida.canosa@udc.es
Secretario de Facultade
5903Iván de Rosende Celeiro
secretaria.csaude@udc.gal
ADMINISTRACIÓN (UXAI) Unidade de Xestión Académica Integrada

Podes obter a túa cita online: https://bit.ly/2zp6QLa

Administradora
5834
María Jesus Salvado Carballo
uxai.oza@udc.es
Posto Base
5875
Cristina Fernández Janeiro
uxai.oza@udc.es
Posto Base        
5833
Vanessa Ruiz Sanz
uxai.oza@udc.es
Secretaria Administrativa
5823
Beatriz Rodríguez Fuentes
uxai.oza@udc.es
Secretaria Administrativa
5806
Isabel Marín Vázquez
uxai.oza@udc.es

Xefe Negociado AA.EE.     
5835  
Ana Valvanera Núñez Cartelle
xestion.economica.uxai.oza@udc.gal 
                                             
          
                                                  
                                                                 

ADMINISTRACIÓN (UADI) Unidade de Apoio a Departamentos e Investigación

Xefa de Negociado UADI


5879

5878

Manuela Martínez Varela

Posto Base
uadi.oza@udc.es


MESTRADOS
Coordinadora MAIS
Silvia María Díaz Pradomastermais@udc.es
Coordinador XERONTOLOXÍA5872José Carlos Millán Calentiadmongig@udc.es
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE OZA - oza.bib@udc.es
Directora - Mañá
5817María Jesús Carreira Miño
m.carreira@udc.es
Bibliotecario - Mañá
5944Javier Uranga Mariño
javier.uranga@udc.es
Bibliotecario - Tarde
5944José Manuel Varela Camachojose.manuel.varelac@udc.es
A. T. Biblioteca - Mañá
5818Carlos Varela Barreirocarlos.varelab@udc.es
A. T. Biblioteca - Tarde
5818Mª del Pilar Domínguez Carballo
pilar.dcarballo@udc.es
EDIFICIO DE GRAO DE TERAPIA OCUPACIONAL
Conserxaría / Seguridade5950
toseguridad@gmail.com
CONSERXARÍA (UXAI) Unidade de Xestión Académica Integrada
Conserxaría da UXAI5800Conserxaríaconserxaria.oza@udc.es