Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria


No seguinte enlace, pode consultar as modificacións do Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria, aprobadas para o seu inicio no vindeiro curso 2021/2022:  

MAIS Curso 2021/2022

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2021-2022
 
Equipo informático con conexión funcional a Internet e cámara web
Coñecementos informáticos básicos 
Sinatura dixital para a entrega de traballos 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 2020-2021

 Programa de defensa dos Traballos Fin de Mestrado. Oportunidade de Febreiro 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2019-2020

TFM 2019-2020:
PROGRAMA DE DEFENSA DOS TRABALLOS FIN DE MESTRADO 2019/2020. 2ª OPORTUNIDADE XULLO 2020
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2017-2018

NORMATIVA

DOCUMENTOS RELEVANTES