Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria

Importante: actualmente, a Facultade conta cunha nova páxina web institucional: www.udc.gal/fcs. Na parte superior da web, pode consultar as diferentes seccións da mesma, entre elas, a información sobre o Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria.

Importante: actualmente, la Facultad cuenta con una nueva página web institucional: www.udc.gal/fcs. En la parte superior de la web, puede consultar las diferentes secciones de la misma, entre ellas, la información sobre el Máster Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria. 


Mestrado Universitario en Asistencia e Investigación Sanitaria, memoria de verificación

 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2022-2023
 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2021-2022
 
Equipo informático con conexión funcional a Internet e cámara web
Coñecementos informáticos básicos 
Sinatura dixital para a entrega de traballos 

INFORMACIÓN ACADÉMICA 2020-2021

 Programa de defensa dos Traballos Fin de Mestrado. Oportunidade de Febreiro 
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2019-2020

TFM 2019-2020:
PROGRAMA DE DEFENSA DOS TRABALLOS FIN DE MESTRADO 2019/2020. 2ª OPORTUNIDADE XULLO 2020
INFORMACIÓN ACADÉMICA 2017-2018

NORMATIVA

DOCUMENTOS RELEVANTES