Grao Terapia Ocupacional

 

Importante: actualmente, a Facultade conta cunha nova páxina web institucional: www.udc.gal/fcs. Na parte superior da web, pode consultar as diferentes seccións da mesma, entre elas, a información sobre o Grao en Terapia Ocupacional

Importante: actualmente, la Facultad cuenta con una nueva página web institucional: www.udc.gal/fcs. En la parte superior de la web, puede consultar las diferentes secciones de la misma, entre ellas, la información sobre el Grado en Terapia Ocupacional.

 
 
INFORMACIÓN ACADÉMICA

 
Curso 2021-22 
 
Curso 2020-21

Curso 2019-20
Curso 2018-19

Curso 2017-2018

Traballo Fin de Grao (TFG)

CAMBIO DE UNIVERSIDADE E/OU ESTUDOS UNIVERSITARIOS OFICIAIS

    ACTIVIDADES IMPORTANTES

    SEMANA DE BENVIDA

    DOCUMENTOS RELEVANTES